โลโก้เว็บไซต์ โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงจัดโครงการวิชาการสู่วิชาชีพและทักษะภาษา (กสศ.รุ่น ๓)  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงจัดโครงการวิชาการสู่วิชาชีพและทักษะภาษา (กสศ.รุ่น ๓) 

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 7 ธันวาคม 2564 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงจัดโครงการวิชาการสู่วิชาชีพและทักษะภาษา (กสศ.รุ่น ๓) 
                         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียง จัดโครงการ “วิชาการสู่วิชาชีพและทักษะภาษา” (กสศ.รุ่น ๓)...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา