โลโก้เว็บไซต์ คณะบริหารธุรกิจฯ จัดโครงการจิตอาสาร่วมใจจัดภูมิทัศน์ อาคารคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

คณะบริหารธุรกิจฯ จัดโครงการจิตอาสาร่วมใจจัดภูมิทัศน์ อาคารคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 7 ธันวาคม 2564 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายคณะบริหารธุรกิจฯ จัดโครงการจิตอาสาร่วมใจจัดภูมิทัศน์ อาคารคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
                     วันที่ 4 ธันวาคม 2564 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการ “จิตอาสาร่...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา