โลโก้เว็บไซต์ ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 3/2564  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 3/2564

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 25 พฤศจิกายน 2564 โดย สีไร กันตุ่น จำนวนผู้เข้าชม 59 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 3/2564 เพื่อพิจารณากำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินสิ่งปลูกสร้าง และบัญชีแนบท้ายประกาศฯ กำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินสำหรับเอกสารสิทธิอื่นๆ ที่นอกเหนือจากโฉนดที่ดินและหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) รอบบัญชีปี พ.ศ. 2566-2569 การกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินเพิ่มเติม รอบบัญชี พ.ศ.2559-2562 หมู่บ้านจัดสรร โครงการทรัพย์ไพศาล และโครงการ ศุภวิทย์ พรอพเพอร์ตี้ ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น 6 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดเชียงราย


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา