โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตร ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมสอบคัดเลือกนักศึกษาและจัดการเรียนการเรียนการสอน ภาคฤดูร้อนล่วงหน้า ภายใต้โครงการ Michelin Talent Academy | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

หลักสูตร ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมสอบคัดเลือกนักศึกษาและจัดการเรียนการเรียนการสอน ภาคฤดูร้อนล่วงหน้า ภายใต้โครงการ Michelin Talent Academy

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 18 ตุลาคม 2564 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 263 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                      วันที่ 17 ตุลาคม 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  จัดกิจกรรมสอบคัดเลือกนักศึกษาและจัดการเรียนการเรียนการสอน ภาคฤดูร้อนล่วงหน้า ภายใต้โครงการ Michelin Talent Academy แก่นักศึกษาโครงการโรงเรียนในโรงงาน หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคอุตสาหกรรม โดยมี อาจารย์นิวัฒน์ชัย ใจคำ หัวหน้าหลักสูตร อาจารย์ภีราวิชญ์ ชัยมาลา  ผู้จัดการหอพัก คุณสายสมร ติ๊บมา ผู้ประสานงานโครงการ ร่วมดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งจัดให้มีการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย อาทิ การทดสอบสายตา ตาบอดสี การทดสอบความแข็งแรงของร่างกาย และการทดสอบเบื้องต้นการติดเชื้อโควิด-19 ผ่านชุดตรวจ Antigen test kit หรือ ATK เป็นต้น ณ ชั้น 3 อาคารสำนักนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าปฏิบัตงานจริงในโรงงาน ในระหว่างวันที่ 17ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน 2564ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา