โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตร ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมสอบคัดเลือกนักศึกษาและจัดการเรียนการเรียนการสอน ภาคฤดูร้อนล่วงหน้า ภายใต้โครงการ Michelin Talent Academy | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

หลักสูตร ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมสอบคัดเลือกนักศึกษาและจัดการเรียนการเรียนการสอน ภาคฤดูร้อนล่วงหน้า ภายใต้โครงการ Michelin Talent Academy

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 18 ตุลาคม 2564 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายหลักสูตร ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมสอบคัดเลือกนักศึกษาและจัดการเรียนการเรียนการสอน ภาคฤดูร้อนล่วงหน้า ภายใต้โครงการ Michelin Talent Academy
                      วันที่ 17 ตุลาคม 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  จัดกิจกรรมสอบคัดเลือกนักศึกษาแล...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา