โลโก้เว็บไซต์ 2021-10-18 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2021-10-18

หลักสูตร ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมสอบคัดเลือกนักศึกษาและจัดการเรียนการเรียนการสอน ภาคฤดูร้อนล่วงหน้า ภายใต้โครงการ Michelin Talent Academy
จันทร์ 18 ตุลาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

                      วันที่ 17 ตุลาคม 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  จัดกิจกรรมสอบคัดเลือกนักศึกษาและจัดการเรียนการเรียนการสอน ภาคฤดูร้อนล่วงหน้า ภายใต้โครงการ Michelin Talent Academy แก่นักศึกษาโครงการโรงเรียนในโรงงาน หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคอุตสาหกรรม โดยมี อาจารย์นิวัฒน์ชัย ใจคำ หัวหน้าหลักสูตร อาจารย์ภีราวิชญ์ ชัยมาลา  ผู้จัดการหอพัก คุณสายสมร ติ๊บมา ผู้ประสานงานโครงการ ร่วมดำเนินกิจกรรมดัง... >> อ่านต่อ


นักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย คว้า 4 รางวัล จากการประกวดแผนธุรกิจในโครงการชวนเด็กมหาวิทยาลัยเอาแผนมาอวด ของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มทร.ล้านนา เชียงใหม่
จันทร์ 18 ตุลาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับรางวัล

                          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ที่ได้รับรางวัลจากการส่งแผนธุรกิจเข้าร่วมการประกวดแผนธุรกิจ ของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ซึ่งทีมนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย ใช้แนวคิดแผนธุรกิจที่นำส่งเข้าประกวด เป็นการใช้ทุนทรัพยากรในชุมชนที่นักศึกษาอาศัยอยู่ มาเป็นฐานในการคิดธุรกิจใหม่ เพื่อแก้ปัญหา ให้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนข... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา