โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมเสวนาประชุมหารือการพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเชียงแสน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมเสวนาประชุมหารือการพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเชียงแสน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 ตุลาคม 2564 โดย สีไร กันตุ่น จำนวนผู้เข้าชม 157 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         วันที่ 8 ตุลาคม 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีเชียงราย และคณะ เข้าร่วมเสวนาประชุมหารือการพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่่อมโยงเชียงแสน ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2566 แผนงานเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวทั้งระบบอย่างยั่งยืนได้บรรจุโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 5 เชียงน้อย กิจกรรมหลัก พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงเชียงราย พะเยา 5 เชียงน้อย เชียงราย เชียงแสน เชียงของ เชียงคำ เชียงม่วน โดยมีกิจกรรมย่อยที่ 2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เชิงวัฒนธรรม และเชิงกีฬาริมแม่น้ำโขงเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวเชียงรายพะเยา (ห้าเชียงน้อย) บ้านเวียงใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ณ วัดพระธาตุเจดีย์หลวง ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา