โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมเสวนาประชุมหารือการพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเชียงแสน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมเสวนาประชุมหารือการพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเชียงแสน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 ตุลาคม 2564 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายมทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมเสวนาประชุมหารือการพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเชียงแสน
         วันที่ 8 ตุลาคม 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีเชียงราย และคณะ เข้าร่วมเสวนาประชุมหา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา