โลโก้เว็บไซต์ 2021-10-08 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2021-10-08

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมเสวนาประชุมหารือการพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเชียงแสน
ศุกร์ 8 ตุลาคม 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

         วันที่ 8 ตุลาคม 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีเชียงราย และคณะ เข้าร่วมเสวนาประชุมหารือการพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่่อมโยงเชียงแสน ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2566 แผนงานเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวทั้งระบบอย่างยั่งยืนได้บรรจุโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 5 เชียงน้อย กิจกรรมหลัก พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงเชียงราย พะเยา 5 เชียงน้อย เชียงราย เชียงแสน เชียงของ เชียงคำ เชียงม่วน โดยมีกิจกรรมย่อยที่ 2 พัฒน... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา