โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย เปิดศูนย์ประเมินความรู้ ความสามารถ ตามมาตรา ๒๖/๔ (๒) สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร และ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้าน ประจำเขตพื้นที่เชียงราย  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย เปิดศูนย์ประเมินความรู้ ความสามารถ ตามมาตรา ๒๖/๔ (๒) สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร และ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้าน ประจำเขตพื้นที่เชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 22 กันยายน 2564 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 104 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                วันที่ 22 กันยายน 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย นำโดย นางสาวอุษา คงภักดี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย และทีมงานคณะผู้ประเมิน ร่วมมอบ หนังสือรับรองการเป็นศูนย์ประเมินความรู้ ความสามารถ ตามมาตรา ๒๖/๔ (๒) สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ โดยสาขาที่รับรอง คือ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร และ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์,อ.อำนวย คำบุญ หัวหน้าสาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี และ คณาจารย์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า รับมอบ ณ ตึกปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ซึ่งทางศูนย์จะเปิดให้บริการเร็วๆ นี้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา