โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย เปิดศูนย์ทดสอบสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร และ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้าน ประจำเขตพื้นที่เชียงราย  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย เปิดศูนย์ทดสอบสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร และ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้าน ประจำเขตพื้นที่เชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 22 กันยายน 2564 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายมทร.ล้านนา เชียงราย เปิดศูนย์ประเมินความรู้ ความสามารถ ตามมาตรา ๒๖/๔ (๒) สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร และ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้าน ประจำเขตพื้นที่เชียงราย
                วันที่ 22 กันยายน 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย นำโดย นางสาวอุษา คงภักดี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย และทีมง...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา