โลโก้เว็บไซต์ ราชมงคลล้านนา เชียงราย มอบรถเข็นฆ่าเชื้อ UV-C Tralley ให้กับ โรงเรียนบ้านสันกลาง (ABEC)  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ราชมงคลล้านนา เชียงราย มอบรถเข็นฆ่าเชื้อ UV-C Tralley ให้กับ โรงเรียนบ้านสันกลาง (ABEC)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 22 กันยายน 2564 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 208 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                     วันที่ 22 กันยายน 2564 คลินิกเทคโนโลยี งานวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำโดยอาจารย์ชนนพร  ยะใจมั่น หัวหน้างานคลินิกเทคโนโลยี,  อาจารย์พิเชษฐ  กันทะวัง อาจารย์ผู้สร้างสิ่งประดิษฐ์ คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมมอบรถเข็นฆ่าเชื้อ UV-C Tralley ให้กับ โรงเรียนบ้านสันกลาง (ABEC)  โดยมี นายสุทธิพงษ์ ทะระมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันกลาง รับมอบ เพื่อนำไปใช้กับห้องเรียน และสถานที่ที่มีผู้คนอยู่มาก ซึ่งรถเข็นฆ่าเชื้อ UV-C Tralley  สามารถฆ่าเชื้อโรคที่เป็นแบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อก่อโรคบางชนิด รวมทั้งสามารถฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 2019 (COVID-19) ด้วย ณ โรงเรียนบ้านสันกลาง ตำบลป่าอ้อดอนชัย  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา