โลโก้เว็บไซต์ ผู้ช่วยอธิการบดี เชียงราย  ร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 2/2564  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ผู้ช่วยอธิการบดี เชียงราย ร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 2/2564

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 กันยายน 2564 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 76 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                     วันที่ 21 กันยายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาการดำเนินการตามแผนงานสำรวจข้อมูลและปรับปรุงราคาประเมินที่ดินในภูมิภาค พื้นที่จังหวัดเชียงรายและกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินเพิ่มเติม รอบบัญชี พ.ศ. 2559 - 2562 หมู่บ้านจัดสรร โครงการ เอฟเวอรี่เดย์ เทิง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น 6 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง จังหวัดเชียงราย ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา