โลโก้เว็บไซต์ นศ. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย หัวใจจิตอาสา ตะลุยทำความสะอาดลานพระเจ้าทันใจ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

นศ. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย หัวใจจิตอาสา ตะลุยทำความสะอาดลานพระเจ้าทันใจ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 7 กันยายน 2564 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 208 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                             วันที่ 7 กันยายน 2564 นักศึกษารายวิชากลศาสตร์วิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย พร้อมใจรวมพลังจิตอาสาลงพื้นที่ทำความสะอาดลานธรรมพระเจ้าทันใจ ซึ่งถือได้ว่าเป็นสถานที่ศูนย์รวมจิตใจของนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยมี ดร.มงคลกร ศรีวิชัย อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คอยควบคุมดูแล ซึ่งปกติลานพระเจ้าทันใจจะจัดให้มีการจัดกิจกรรมสำคัญต่างๆ ของทางมหาวิทยาลับฯ อยู่บ่อยครั้ง แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2019 (Covid-19) จึงไม่มีผู้มาใช้สถานที่ดังกล่าวเป็นระยะเวลานาน ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา