โลโก้เว็บไซต์ นศ. คณะวืศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย หัวใจจิตอาสา ตะลุยทำความสะอาดลานพระเจ้าทันใจ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

นศ. คณะวืศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย หัวใจจิตอาสา ตะลุยทำความสะอาดลานพระเจ้าทันใจ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 7 กันยายน 2564 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายนศ. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย หัวใจจิตอาสา ตะลุยทำความสะอาดลานพระเจ้าทันใจ
                             วันที่ 7 กันยายน 2564 นักศึกษารายวิชากลศาสตร์วิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา