โลโก้เว็บไซต์ คณาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมให้คำปรึกษาการปรับปรุงแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 25670) เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน จังหวัดเชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

คณาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมให้คำปรึกษาการปรับปรุงแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 25670) เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 9 กันยายน 2564 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายคณาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมให้คำปรึกษาการปรับปรุงแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 25670) เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
                    วันที่ 9 กันยายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย อา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา