โลโก้เว็บไซต์ คณาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมให้คำปรึกษาการปรับปรุงแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 25670) เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน จังหวัดเชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

คณาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมให้คำปรึกษาการปรับปรุงแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 25670) เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 9 กันยายน 2564 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 104 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                    วันที่ 9 กันยายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย อาจารย์นิคม  ธรรมปัญญา อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า, อาจารย์เอกวัฒน์  ญาณะวงษา อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมโยธา และอาจารย์กุลพรภัสร์  ภราดรภิบาล อาจารย์ประจำหลักสูตรการตลาด ร่วมให้คำปรึกษาเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ในการปรับปรุงแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 25670)  ของตำบลเวียงเชียงแสน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเมืองเชียงแสนให้น่าอยู่และยั่งยืน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสนออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา