โลโก้เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมเป็นคณะทำงานออกแบบสวนพฤกษศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ อ.เชียงของ จ.เชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมเป็นคณะทำงานออกแบบสวนพฤกษศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ อ.เชียงของ จ.เชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 30 สิงหาคม 2564 โดย สีไร กันตุ่น จำนวนผู้เข้าชม 119 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี เชียงราย พร้อมด้วยคณะอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นคณะทำงาน ในการให้คำปรึกษาออกแบบสวนพฤกษศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายเนินงานสวนลอยฟ้าห้าเชียง ริมโขง @ เชียงของ) เพื่อรองรับการขับเคลื่อนโครงการศึกษาพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้อนุรักษ์ดิน น้ำ ป่า เฉลิมพระเกียรติ วัดเทพนิมิตสุดเขตสยาม อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ในโครงการการบูรณาการการท่องเที่ยว พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ณ บ้านหัวเวียง หมู่ที่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

                เพื่อเป็นการขับเคลื่อนพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคมสู่เป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล และเพื่อเป็นการขับเคลื่อนโครงการการศึกษาพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้อนุรักษ์ดิน น้ำ ป่า เฉลิมพระเกียรติ วัดเทพนิมิตสุดเขตสยาม ให้ดำเนินการอย่างมีมาตรฐาน เสริมสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่การท่องเที่ยว อำเภอเชียงของ ให้เกิดความยั่งยืนระยะยาวต่อไป


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา