โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ทีม อบต.สันกลาง ได้รับเลือกเป็นตัวแทน 1 ใน 5 ทีม การนำเสนอนวัตกรรมที่ทำในโครงการ U2T จากกิจกรรม U2T Matching Day | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ทีม อบต.สันกลาง ได้รับเลือกเป็นตัวแทน 1 ใน 5 ทีม การนำเสนอนวัตกรรมที่ทำในโครงการ U2T จากกิจกรรม U2T Matching Day

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 31 สิงหาคม 2564 โดย สีไร กันตุ่น จำนวนผู้เข้าชม 147 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


                วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. ทีม อบต.สันกลาง ได้รับเลือกเป็นตัวแทน 1 ใน 5 ทีม การนำเสนอนวัตกรรมที่ทำในโครงการ U2T จากกิจกรรม U2T Matching Day จัดโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยตัวแทนทีมงานจะได้นำเสนอนวัตกรรมเครื่องเติมอากาศที่พัฒนาร่วมกับ อบต.สันกลาง (ใช้เวลา 30 วินาที) 
ซึ่งหน่วยงานที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมที่เข้ามาช่วยพัฒนาระบบเติมอากาศของทีมมหาวิทยาลัยฯ คือ Nectec ซึ่งจะเป็นพี่เลี้ยงให้กับทีม เพื่อแข่งในระดับประเทศในเดือนพฤศจิกายนต่อไป 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา