โลโก้เว็บไซต์ งานกิจการนักศึกษา กองการศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย มอบเครื่องวัดอุณหภูมิแบบขาตั้ง และหน้ากากอนามัย ให้กับส่วนงานต่างๆภายใน มทร.ล้านนา เชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

งานกิจการนักศึกษา กองการศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย มอบเครื่องวัดอุณหภูมิแบบขาตั้ง และหน้ากากอนามัย ให้กับส่วนงานต่างๆภายใน มทร.ล้านนา เชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 28 สิงหาคม 2564 โดย สีไร กันตุ่น จำนวนผู้เข้าชม 145 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            วันที่ 27 สิงหาคม 2564 งานกิจการนักศึกษา กองการศึกษาเชียงราย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี ได้มอบเครื่องวัดอุณหภูมิแบบขาตั้ง จำนวน 10 เครื่อง และหน้ากากอนามัย จำนวน 12 กล่อง ให้กับส่วนงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพื่ออำนวยความสะดวกให้แต่ละส่วนงานไว้ใช้จัดกิจกรรมต่างๆ ตามความเหมาะสม ตามสถานการณ์ที่ต้องมีมาตรการในการป้องกันโรคติดต่อโควิด-19 ณ ห้องผู้ช่วยอธิการบดี อาคารสำนักบริหารออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา