โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโครงการสวนพุทธพฤกษาเทพนิมิต | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโครงการสวนพุทธพฤกษาเทพนิมิต

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 12 กรกฎาคม 2564 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 121 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ พร้อมด้วย ดร.นิติศักดิ์  เจริญรูป อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ "โครงการสวนพุทธพฤกษาเทพนิมิต" ศูนย์ศึกษาพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้อนุรักษ์ดินน้ำป่าเฉลิมพระเกียรติ วัดเทพนิมิตตสุดเขตสยาม ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ชั้น ๒ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จ.เชียงราย สำหรับการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ และเพื่อส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกจุดหนึ่งในจังหวัดเชียงราย ตามวิสัยทัศน์การพัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้พุทธเกษตรเชิงท่องเที่ยวดินน้ำป่าตามศาสตร์พระราชา เพื่อพัฒนาคุณภาพประชาชนที่ยั่งยืนออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา