โลโก้เว็บไซต์ 2021-07-12 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2021-07-12

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโครงการสวนพุทธพฤกษาเทพนิมิต
จันทร์ 12 กรกฎาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

              เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ พร้อมด้วย ดร.นิติศักดิ์  เจริญรูป อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ "โครงการสวนพุทธพฤกษาเทพนิมิต" ศูนย์ศึกษาพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้อนุรักษ์ดินน้ำป่าเฉลิมพระเกียรติ วัดเทพนิมิตตสุดเขตสยาม ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ชั้น ๒ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จ.เชียงราย สำหรับการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา