โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงราย และ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประชุมการหารือการจัดตั้งสถานบริบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงราย และ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประชุมการหารือการจัดตั้งสถานบริบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 13 กรกฎาคม 2564 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 222 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                      เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย อาจารย์เอกวัฒน์  ญาณะวงษา อาจาย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมการหารือเรื่องการจัดตั้งสถานบริบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ ในจังหวัดเชียงราย กับ คุณวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย และ ว่าที่ร้อยตรี ดร.อุดม สุวรรณพิมพ์ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมด้วยคณะทำงาน ณ เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย
                      โดยการจัดตั้งสถานบริบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุนี้ เป็นการสร้างสรรค์ให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง มุ่งเน้นให้เกิดการสร้างรายได้ให้ชุมชนและสร้างสุขให้กับครอบครัว ในการช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้สูงอายุได้รับการดูแลที่ดีจากผู้มีความรู้ทางด้านการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ โดยให้คนในชุมชนที่มีความต้องการที่จะมีรายได้และรักในการบริการได้รับความรู้ในการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ เข้าช่วยเหลือคนในชุมชนที่มีความต้องการหาผู้ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ 

 

ข่าว: นางสาวกิ่งกานต์  สาริวาท

ภาพ:นายพสิษฐ์   ฉายากุลออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา