โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมเครือข่ายสถานศึกษาคุณธรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมเครือข่ายสถานศึกษาคุณธรรม

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 11 มิถุนายน 2564 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 132 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์  ชูศรี อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม "เครือข่ายสถานศึกษาคุณธรรม"เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงาน การวางแผน ติดตามและสนับสนุน โครงการดังกล่าว กับหน่วยงานเครือข่าย 13 เครือข่าย อาทิ เครือข่ายศาสนา เครือข่ายส่วนราชการคุณธรรม เครือข่ายอำเภอคุณธรรม เครือข่ายท้องถิ่นคุณธรรม เครือข่ายสถานศึกษา เป็นต้น โดยมีนายวิญญู  สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเวียงกาหลง  ศาลากลางจังหวัดเชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา