โลโก้เว็บไซต์ 2021-06-11 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2021-06-11

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมเครือข่ายสถานศึกษาคุณธรรม
ศุกร์ 11 มิถุนายน 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

             วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์  ชูศรี อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม "เครือข่ายสถานศึกษาคุณธรรม"เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงาน การวางแผน ติดตามและสนับสนุน โครงการดังกล่าว กับหน่วยงานเครือข่าย 13 เครือข่าย อาทิ เครือข่ายศาสนา เครือข่ายส่วนราชการคุณธรรม เครือข่ายอำเภอคุณธรรม เครือข่ายท้องถิ่นคุณธรรม เครือข่ายสถานศึกษา เป็นต้น โดยมีนายวิญญู ... >> อ่านต่อ


รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2564
ศุกร์ 11 มิถุนายน 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ตามกรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย ประชุมหารือร่วมกับบริษัท Santa Fe Farms เรื่องการปลูกกัญชง
ศุกร์ 11 มิถุนายน 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

        วันที่ 11 มิถุนายน 2564 มทร.ล้านนา เชียงราย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี และอาจารย์บุคลากร ประชุมหารือร่วมกับ ตัวแทนจากบริษัท Santa Fe Farms เรื่องการปลูกกัญชง เพื่อวิจัยและพัฒนาควบคู่ไปกับผลิตภัณฑ์ในบริษัทในเครือ Santa Fe Farms ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา