โลโก้เว็บไซต์ นศ.สาขาการบัญชี จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ ภายใต้หัวข้อ นักลงทุนยุคใหม่ ลงทุนอย่างไรให้เติบโต ณ อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา เชียงราย  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

นศ.สาขาการบัญชี จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ ภายใต้หัวข้อ นักลงทุนยุคใหม่ ลงทุนอย่างไรให้เติบโต ณ อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา เชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 7 มีนาคม 2564 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 221 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

               วันนที่ 7 มีนาคม 2564 ดร.ชไมพร  รัตนเจริญชัย รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้าน เชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการ ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนยุคใหม่ ลงทุนอย่างไรให้เติบโต” จัดโดยนักศึกษาสาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย และได้รับเกียรติจาก คุณกิจพณ ไพรไพศาลกิจ ผู้อำนวยการอาวุโสและนักกลยุทธ์ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และคุณอนัญญา ใจมูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงราย 1 มาบรรยายถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมสาสะลอง อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา