โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมแสดงความยินดีกับนางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ ที่ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายกองค์การบริหาส่วนจังหวัดเชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ผู้บริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมแสดงความยินดีกับนางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ ที่ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายกองค์การบริหาส่วนจังหวัดเชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 9 มีนาคม 2564 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 343 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              วันที่ 9 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยนางรัญชนา  นำอิน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร อาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มอบกระเช้าแสดงความยินดีต่อ นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ ที่ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายกองค์การบริหาส่วนจังหวัดเชียงราย โดยมี นายรชฎ อึ้งอภินันท์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นตัวแทนรับมอบ ในการนี้ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรได้ร่วมหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือในการทำงานร่วมกันระหว่าง มหาวิทยาลัยฯ และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ถ.ศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา