โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโทร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและปัญหาพิเศษในงานประชุมวิชาการ:The Virtual International Conference on Science and Agricultural Technology 2021 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโทร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและปัญหาพิเศษในงานประชุมวิชาการ:The Virtual International Conference on Science and Agricultural Technology 2021

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 มกราคม 2564 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 1381 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโทร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและปัญหาพิเศษในงานประชุมวิชาการ: The  Virtual International Conference on Science and Agricultural Technology 2021 ในวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 นำเสนอผ่านช่องทาง Microsoft Teams  ทุกผลงานจะตีพิมพ์ในรูป Abstract proceedings ผลงานเรื่องเต็มจะพิจารณาตีพิมพ์ใน Journal of Science and Agricultural Technology Indexed in Google Scholar และ DOI 

          สามารถสมัครโดยส่งผลงาน ตั้งแต่วัน 28 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ sat.journal@edu.rmutl.ac.th หรือ academicSAT@gmail.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 0 5392 1444 ต่อ 1506 

 

คลิก ดาวน์โหลด template 

     VICSAT 2021 English abstract template

     VICSAT 2021 full paper template

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา