โลโก้เว็บไซต์ ปฐมนิเทศผู้ปฏิบัติงาน 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มทร.ล้านนา เฟสที่ 1 จำนวน 70 ตำบล ผ่านโปรแกรม MS Team | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ปฐมนิเทศผู้ปฏิบัติงาน 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มทร.ล้านนา เฟสที่ 1 จำนวน 70 ตำบล ผ่านโปรแกรม MS Team

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 มกราคม 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 2471 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย ผศ.เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา และคณะทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดำเนินการ ปฐมนิเทศผู้ปฏิบัติงาน โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มทร.ล้านนา เฟสที่ 1 จำนวน 70 ตำบล ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 10:00 น. ผ่านโปรแกรม MS Team เพื่อสร้างความเพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการ ในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 

ในการประชุมผ่านโปรแกรม MS Team ครั้งนี้ คณะทำกลุ่มงานสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนยี สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ได้ลงพื้นที่ ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ปฏิบัติงานโครงการฯ ที่เข้าร่วมประชุมได้ราบรื่น ณ เทศบาลสันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ พร้อมกันนี้ ทางสถาบันฯ (สถช.) ยังอำนวยความสะดวกในผู้ปฏิบัติงานบางส่วน สามารถเข้าร่วมการประชุมได้อีกแห่ง ณ ห้องประชุม สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด)

 

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดโครงการฯ และ ติดตามความเคลื่อนไหว ได้ที่ URL ต่อไปนี้

[[ คลิกดูรายละเอียดโครงการฯ ที่นี่ ]]

[[ คลิกติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการฯ ล่าสุด ที่ีนี่ ]]

 

เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภี
ภาพ รัตนาภรณ์ สารภี, จักร์รินทร์ ชื่นสมบัติออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา