โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในพิธีเปิดงาน มหกรรมไม้ดอกอาเซียน 2020 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในพิธีเปิดงาน มหกรรมไม้ดอกอาเซียน 2020

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 25 ธันวาคม 2563 โดย สีไร กันตุ่น จำนวนผู้เข้าชม 477 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีเชียงราย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐ พชรธนนนท์ เข้าร่วมรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในพิธีเปิดงาน "มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2020" ซึ่งในงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงรายมีการจัดนิทรรศการผลงานวิชาการ และแนะนำการศึกษาต่อให้กับผู้ที่สนใจตลอดการจัดงานในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ถึง 10 มกราคม 2564 ณ สวนไม้งามริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา