โลโก้เว็บไซต์ 2020-12-25 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2020-12-25

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในพิธีเปิดงาน มหกรรมไม้ดอกอาเซียน 2020
ศุกร์ 25 ธันวาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

        วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีเชียงราย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐ พชรธนนนท์ เข้าร่วมรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในพิธีเปิดงาน "มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2020" ซึ่งในงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงรายมีการจัดนิทรรศการผลงานวิชาการ และแนะนำการศึกษาต่อให้กับผู้ที่สนใจตลอดการจัดงานในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ถึง 10 มกราคม 2564 ณ สวนไม้งามริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย... >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เพื่อขับเคลื่อนโครงการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ศุกร์ 25 ธันวาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน

            ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เพื่อขับเคลื่อนโครงการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คลิกที่นี่ https://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/otou/anno2.php >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา