โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการ STEM 2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการ STEM 2559

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 26 กรกฎาคม 2559 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 274 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการ การเรียนรู้ตามกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ STEM Education ที่สอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที 21 ระหว่างวันที่ 26-29 กรกฎาคม 2559 ณ มทร.ล้านนา เชียงราย โดยแบ่งนักศึกษาใหม่ออกเป็น 6 กลุ่ม เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักการวางแผน การแก้ปัญหา การพัฒนานวัตกรรม และการนำเสนอผลการเรียนรู้ stem ตามกลุ่มงานสาขาต่างๆ จากพี่สู่น้อง ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา