โลโก้เว็บไซต์ โครงการอบรมจริยธรรมนักศึกษา ประจำปี 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โครงการอบรมจริยธรรมนักศึกษา ประจำปี 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 26 กรกฎาคม 2559 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 383 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

งานกิจการนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 รุ่นที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 26-29 กรกฎาคม 2559 มหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์วิทูรย์ ส่องแสง ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มทร.ล้านนา เชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ณ อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา เชียงราย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเสียสละ และได้รู้จักการปรับตัว เรียนรู้ชีวิตใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมพบปะนักศึกษาใหม่ จากทีมสโมสรนักศึกษาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา