โลโก้เว็บไซต์ อบรมจริยธรรมรุ่นที่ 1 2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

อบรมจริยธรรมรุ่นที่ 1 2559

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 27 กรกฎาคม 2559 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายโครงการอบรมจริยธรรมนักศึกษา ประจำปี 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์
งานกิจการนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา