โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการใหม่ Start Up” ปี 2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการใหม่ Start Up” ปี 2559

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 22 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายมทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการใหม่ Start Up” ปี 2559
งานวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการใหม่ Start Up” ปี 2559 ในระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา