โลโก้เว็บไซต์ 2016-07-26 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2016-07-26

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์เลือกสรรพนักงานราชการ
อังคาร 26 กรกฎาคม 2559 / ข่าวรับสมัครงาน

    ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่องรับสมุครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ 2/2559จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์เลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตามลำดับดังนี้ 1.นางสาวกุลพรภัสร์    บุญกำพร้า2.นางสาวพนิดา >> อ่านต่อ


โครงการอบรมจริยธรรมนักศึกษา ประจำปี 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์
อังคาร 26 กรกฎาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

งานกิจการนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 รุ่นที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 26-29 กรกฎาคม 2559 มหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์วิทูรย์ ส่องแสง ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มทร.ล้านนา เชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ณ อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา เชียงราย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่ ... >> อ่านต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการ STEM 2559
อังคาร 26 กรกฎาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการ การเรียนรู้ตามกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ STEM Education ที่สอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที 21 ระหว่างวันที่ 26-29 กรกฎาคม 2559 ณ มทร.ล้านนา เชียงราย โดยแบ่งนักศึกษาใหม่ออกเป็น 6 กลุ่ม เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักการวางแผน การแก้ปัญหา การพัฒนานวัตกรรม และการนำเสนอผลการเรียนรู้ stem ตามกลุ่มงานสาขาต่างๆ จากพี่สู่น้อง ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา >> อ่านต่อโครงการ “การเตรียมความพร้อมในการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น ของบุคลากรสายสนับสนุน” รุ่นที่ 2
อังคาร 26 กรกฎาคม 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวบุคลากร ข่าวอบรม/เสวนา

       ขอเชิญข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  เพื่อเป็นสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลและการจัดทำผลงาน เพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น  ในวันที่  27 กรกฎาคม  2559  เวลา  09.00 น. ณ ห้องประชุม 3  ชั้น  2  อาคารเรียนรวม   >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา