โลโก้เว็บไซต์ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 27 กรกฎาคม 2559 โดย ยุทธนา ปัญญาวงค์ จำนวนผู้เข้าชม 346 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์โหลดไปสมัครได้ที่ ใบสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา หรือขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานทรัพยากรมนุษย์ อาคารอำนวยการ ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 1 - 22 สิงหาคม 2559 (เฉพาะวันทำการ 08.30 - 16.30 น.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในววันที่ 23 สิงหาคม 2559

เอกสารรายละเอียดและใบรับสมัคร

>>>>ประการรับสมัครฯ
>>>ใบสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา