โลโก้เว็บไซต์ 2016-07-27 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2016-07-27

มทร.ล้านนา ชร.จัดประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ราชพัสดุ
พุธ 27 กรกฎาคม 2559 / ข่าวอบรม/เสวนา

เช้าวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.30 น. คณะกรรมการแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ราชพัสดุ เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางปฏิบัติของพื้นที่ทับซ้อน ตามข้อสรุปจากศูนย์ดำรงธรรม และหาแนวทางในการสำรวจเขตของมหาวิทยาลัยตามที่ได้รับมอบหมายจากธนารักษ์พื้นที่เชียงราย รวมทั้งจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ตลอดจนการปรับปรุงภูมิทัศน์ นำโดยอาจารย์วิทูรย์ ส่องแสง ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร เชียงราย เป็นประธาน และได้รับค... >> อ่านต่อ


รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์
พุธ 27 กรกฎาคม 2559 / ข่าวรับสมัครงาน

   ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์โหลดไปสมัครได้ที่ ใบสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา หรือขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานทร... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา