โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี 2563  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี 2563 

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 6 ตุลาคม 2563 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 209 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐิน ประจำปี ๒๕๖๓ 
ในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ วัดห้วยทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 
พิธีสมโภน์องค์กฐิน ในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 


วันศุกร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา เชียงราย

เวลา ๐๙.๐๐ น.  คณะผู้บริหาร  คณาจารย์ และนักศึกษา
                        - ร่วมกันแต่งดาองค์กฐิน ตลอดทั้งวัน
เวลา ๑๘.๐๐ น.   คณะผู้บริหาร  คณาจารย์ และนักศึกษา พร้อมกัน ณ สถานที่ประกอบพิธี
เวลา ๑๘.๓๐ น.   พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชกฐินมหาวิทยาลัย
                        - ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
                        - กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย
                        - ประธานสงฆ์ให้ศีล ผู้ร่วมพิธีรับศีล
                        - พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
                        - กล่าวคำถวายจตุปัจจัยและไทยทาน
                        - พระสงฆ์อนุโมทนา ผู้ร่วมพิธีรับพร กรวดน้ำ
                        - เสร็จพิธี
                        - ผู้ร่วมงานและแขกผู้มีเกียรติร่วมรับประทานอาหาร
                        - มหรสพสมโภชองค์กฐิน
                              1. ฟ้อนเล็บเจียงฮาย
                              2. ม้งจิวเวอรี่แดนซ์
                              3. วงดนตรีลูกทุ่งราชมงคล

                ******************************************************
                  

วันเสาร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓  ณ วัดห้วยทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย

  เวลา ๐๘.๓๐ น.  เคลื่อนขบวนองค์มหากฐิน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ไปยังจุดตั้งขบวนวัดห้วยทรายขาว
  เวลา ๐๙.๓๐ น.  เคลื่อนขบวนจากจุดตั้งขบวนเคลื่อนเข้าสู่วัดทรายขาว
  เวลา ๑๐.๐๐ น.  ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
                        สาธุชนผู้มีจิตศรัทธา พร้อมกัน ณ มณฑลพิธีวัดห้วยทรายขาว
  เวลา ๑๐.๓๐ น.  พิธีถวายกฐิน ประจำปี ๒๕๖๓
  เวลา ๑๑.๐๐ น.  ถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์
  เวลา ๑๒.๐๐ น.  รับประทานอาหารร่วมกัน

 
  
 ******************************************************

  หมายเหตุ    - คณาจารย์ บุคลากร การแต่งกายชุดพื้นเมือง
                  - นักศึกษา แต่งกายชุดนักศึกษา


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา