โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ติดตามความก้าวหน้าโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ติดตามความก้าวหน้าโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 กรกฎาคม 2563 โดย สีไร กันตุ่น จำนวนผู้เข้าชม 107 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

      วัน พุธ ที่ 22 กรกฎาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย  จีนะวงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาเชียงราย พร้อมทั้งคณะกรรมการติดตามความก้าวหน้าโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม ทำการประเมินร่วมกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม ณ พื้นที่ บ้านดงเจริญ ตำบลหัวง้ม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา