โลโก้เว็บไซต์ บริษัท ไทยออยล์  จำกัด(มหาชน) มีความประสงค์มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา จำนวน 6 ทุน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

บริษัท ไทยออยล์  จำกัด(มหาชน) มีความประสงค์มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา จำนวน 6 ทุน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 20 กรกฎาคม 2563 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 850 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     บริษัท ไทยออยล์  จำกัด(มหาชน) มีความประสงค์มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา จำนวน 6 ทุน โดย 1 ทุน ประกอบด้วย
            - ค่าใช้จ่ายตลอดปีการศึกษา จำนวน 35,000 บาท/ทุนการศึกษา 
            - ค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าลงทะเบียนเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา  ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษาและค่ากิจกรรมอื่นๆ
            นักศึกษาท่านใดสนใจสมัครทุนการศึกษา ติดต่อที่หน่วยสวัสดิการนักศึกษา ชั้น 1 อาหารวิทยบริการ มทร.ล้านนา เชียงราย โทร. คุณจิณณ์ณิชา 095-6757675

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก http://document.chiangrai.rmutl.ac.th/owncloud/index.php/s/di6GPgPV9O8ETOR


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา