โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งและพิธีถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา 2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งและพิธีถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา 2563

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 3 กรกฎาคม 2563 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 239 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            วันนี้ (3 กรกฎาคม 2563) เวลา 8.00 น. ผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฐ พชรธนนนท์ รองคณบดีคณะบริหารฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย  จีนะวงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา คุณรัญชนา  นำอิน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร ร่วมกิจกรรม พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 5 รูป ณ อาคารสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย และพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563 โดยได้แบ่งแต่ละหน่วยงานไปตามวัดต่างๆใกล้มหาวิทยาลัยฯ

           สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับบุคลากรและนักศึกษาที่ปีการศึกษาใหม่  2563 และเพื่อสืบทอดประเพณีทางพระพุทธศาสนา วันเข้าพรรษา นำเทียนพรรษาไปถวายตามวัดต่างๆ  นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยฯ ยังมีกิจกรรม "ทอกฐินคนละบาตร" ซึ่งมีผู้มีจิตศรัธราเข้าร่วมกิจกรรมปวารณา รับบาตรทอดกฐิน ในโครงการ "ทอกฐินคนละบาตร" หากบุคลากรหรือนักศึกษาท่านใดเข้าร่วมจะได้รับกระปุกออมสินบาตรพระคนละ 1 ใบเพื่อใช้ในการสะสมบุญ เมื่อออกพรรษาก็จะได้นำเงินที่สะสมมาร่วมกันทอดกฐิน ณ วัดห้วยทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 10 ตุลาคม 2563 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา