โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย คว้ารางวัลจากการประกวด GSB SMEs startup  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

นักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย คว้ารางวัลจากการประกวด GSB SMEs startup

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 31 มีนาคม 2563 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 2205 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย คว้ารางวัลจากการส่งผลงานในกิจกรรมประกวด Idea สร้างสรรค์ Smart Start Idea by GSB Startupในโจทย์ในเดือนกุมภาพันธ์  “Idea WoW สร้างธุรกิจท่องเที่ยวยุคใหม่ โดยใช้เสน่ห์ชุมชน" สามารถคว้ารางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมม่ะแก๋ว Smart Home ได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท ประกอบด้วย 
   - นายกฤษณพงศ์  พงค์คิรีแสน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม Mon studio ได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท ประกอบด้วย
  - นายชนินทร์  ขรวงศ์
  - นายพีระพล ไชยวรรณา
  - นายอภิสิทธิ์  จิตธรรม
  - นายชัยอนันต์  แก้วจีรนันท์
  - นายณัฐวุติ  วงค์วาร
  - นายนัทธพนธ์  อินกันต์
รางวัลชมเชย ทีม น้องน้ำและผ่องเพื่อน  ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท ประกอบด้วย
  - นาย จักรกฤษณ์ บุณช่วย
  - นายธวัชชัย จิน๊ะ
  - นายภูมิพลัง กลิ่นหอม
  - นางสาวณัฐณิช คำกวน
  - นางสาว บุณฑริกา อิ่นคำ
และโจทย์เดือนมีนาคม “ประกวด Creative Idea GSB เชิญชวนสัมผัส ชุมชนท้องถิ่นวิถีไทย” สามารถคว้ารางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมม่ะแก๋ว Smart Home ได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท ประกอบด้วย 
   - นายกฤษณพงศ์  พงค์คิรีแสน

              สำหรับกิจกรรมประกวด Idea สร้างสรรค์ Smart Start Idea by GSB Startup ได้จัดให้มีโจทย์ประจำทุกเดือน ซึ่งนักศึกษาที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ https://www.facebook.com/GSBSMEsStartup/

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา