โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ผลิตอุโมงค์ ฆ่าเชื้อ COVID-19 ระบบเซนเซอร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ผลิตอุโมงค์ ฆ่าเชื้อ COVID-19 ระบบเซนเซอร์

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 30 มีนาคม 2563 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 2020 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              นักศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านา เชียงราย ส่งมอบอุโมงค์ ฆ่าเชื้อ COVID-19 ระบบเซนเซอร์ จำนวน 2 อุโมงค์ เพื่อใช้ในการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ให้กับบุคลากร นักศึกษาและผู้ที่มาติดต่อ โดยเครื่องนี้เป็นการคิดค้นโดยการนำความรู้ที่ได้เรียนมาประยุกต์เพื่อช่วยเหลือสังคม ในการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 เพื่อเป็นต้นแบบในการออกแบบ ทดลองและค้นคว้า เพื่อให้อุโมงค์ ฆ่าเชื้อ COVID-19 ระบบเซนเซอร์นี้เกิดความสมบูรณ์แบบในการใช้งานมากยิ่งขึ้น โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย   จีนะวงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา คณาจารย์และบุคลากร ร่วมกันรับมอบอุโมงค์ ฆ่าเชื้อ COVID-19 ระบบเซนเซอร์ ดังกล่าว ณ อาคารสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา