โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมส่งกำลังใจให้กับทีมแพทย์ ด้วยการส่งมอบหน้ากากคลุมหน้า (Face Shield) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมส่งกำลังใจให้กับทีมแพทย์ ด้วยการส่งมอบหน้ากากคลุมหน้า (Face Shield)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 31 มีนาคม 2563 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 690 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                   คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมใจทำหน้ากากคลุมหน้า (Face Shield) ให้กำลังใจทีมแพทย์ พยาบาล บุคลากร เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่สู้กับ COVID -19 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์ชูศรี  รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ ส่งมอบให้กับบุคลากร โรงพยาบาลพาน จังหวัดเชียงราย โดยได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมืองจากอาจารย์นิวัฒน์ชัย ใจคำ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา