โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมตรวจประเมินความปลอดภัยระบบไฟฟ้าศาสนสถาน ภายใต้โครงการ จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

นักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมตรวจประเมินความปลอดภัยระบบไฟฟ้าศาสนสถาน ภายใต้โครงการ จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 30 มกราคม 2563 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 497 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              วันที่ 30 มกราคม 2563 นักศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมตรวจประเมินความปลอดภัยระบบไฟฟ้าศาสนสถาน ภายใต้โครงการ “จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในปีมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี ของศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 409 วปร. (ศอญ.จอส) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความปลอดภัยและลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอัคคีภัยจากระบบไฟฟ้าในอาคารและสิ่งก่อสร้างของวัดอารามหลวง, มัสยิด, โบสถ์คริสต์, ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยนายธีระวัฒน์ ผุสดี เป็นผู้ควบคุมและดูแลนักศึกษา ณ วัดอารามหลวง, มัสยิด, โบสถ์คริสต์, ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา