โลโก้เว็บไซต์ 2020-01-30 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2020-01-30

นักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมตรวจประเมินความปลอดภัยระบบไฟฟ้าศาสนสถาน ภายใต้โครงการ จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน
พฤหัสบดี 30 มกราคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

              วันที่ 30 มกราคม 2563 นักศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมตรวจประเมินความปลอดภัยระบบไฟฟ้าศาสนสถาน ภายใต้โครงการ “จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในปีมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี ของศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 409 วปร. (ศอญ.จอส) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความปลอดภัยและลดความเสี่ย... >> อ่านต่อ


คณะบริหารธุรกิจฯ จัดการประชุมคณาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์สัญจร ครั้งที่ 1 ณ มทร.ล้านนา เชียงราย
พฤหัสบดี 30 มกราคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

            วันนี้ (30 มกราคม 2563) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการประชุมคณาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์สัญจร ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา  จันทร์เจริญสุข คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร ทีเก่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์และรองศาสตราจารย์ ดร.พรหทัย ตัณฑ์จิตานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เดินทางมาประชุมเพื่อแถลงนโยบาลการบริห... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการทุนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2563
พฤหัสบดี 30 มกราคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวทุน/วิจัย

              วันนี้ (30 มกราคม 2563) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดการประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการทุนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2563 ด้วยระบบการประชมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference กับเขตพื้นที่ตาก เขตพื้นที่น่าน เขตพื้นที่เชียงรายและเขตพื้นที่เชียงใหม่ โดยมี ดร.สุวิชช์ ธนะศานวรคุณ หัวหน้าโครงการทุนนวัตกรรมการจัดการศึกษาสายอาชีพชั้นสูง เป็นประธานในการชี้แจ้งรายละเอียด เพื่อแจ้งขั้นตอนการดำเนินโครงการตั้งแต่การแนะแนวประชาสัมพันธ์การศึกษา การกรอกใบสมัคร... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2563
พฤหัสบดี 30 มกราคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

            วันนี้ (30 มกราคม 2563) ผู้ช่วยศาสตราจาร์นิติพงษ์  สมไชยวงค์ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย   >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัดเชียงรายและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2563
พฤหัสบดี 30 มกราคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

              วันนี้ (30 มกราคม 2563) ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิติพงษ์  สมไชยวงค์ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัดเชียงรายและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2563 เพื่อร่วมหารือข้อราชการและรับมอบนโยบายในส่วนที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย  >> อ่านต่อ


เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนา ในหัวข้อ
พฤหัสบดี 30 มกราคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนา ในหัวข้อ "ปรับมุมคิดสู่การเป็นนักบัญชียุคดิจิทัล" ฟรี! จากท่านวิทยากร ผศ.ดร.อุเทน เลานำทา ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มากประสบการณ์ด้านเทคโนโลยี และการบัญชี หากสนใจสามารถติดต่อได้ที่ เบอร์โทร.0884359426 (ลลิตวดี), 0947142271 (ขนิษฐา) #ด่วนจำนวนจำกัด 20ท่าน >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 6 ทั้งหมด 6


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา