โลโก้เว็บไซต์ คณะบริหารธุรกิจฯ จัดการประชุมคณาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์สัญจร ครั้งที่ 1 ณ มทร.ล้านนา เชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

คณะบริหารธุรกิจฯ จัดการประชุมคณาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์สัญจร ครั้งที่ 1 ณ มทร.ล้านนา เชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 30 มกราคม 2563 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 177 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            วันนี้ (30 มกราคม 2563) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการประชุมคณาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์สัญจร ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา  จันทร์เจริญสุข คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร ทีเก่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์และรองศาสตราจารย์ ดร.พรหทัย ตัณฑ์จิตานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เดินทางมาประชุมเพื่อแถลงนโยบาลการบริหารงานในด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา การบริหารและยุทธศาสตร์และด้านวิจัยและการบริการ เพื่อให้การดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกันและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์  ชูศรี รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรจากคณะบริหารฯ ให้การต้อนรับออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา