โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกันถวายต้นสลากภัต(สลากโชค) ให้กับวัดห้วยทรายขาว เนื่องในงานประเพณีตานก๋วยสลาก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกันถวายต้นสลากภัต(สลากโชค) ให้กับวัดห้วยทรายขาว เนื่องในงานประเพณีตานก๋วยสลาก

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 4 ตุลาคม 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 394 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              วันนี้ (4 ตุลาคม 2562) ผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำโดยอาจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกันถวายต้นสลากภัต(สลากโชค) จำนวน 1 ต้น เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้กับวัดห้วยทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เนื่องในงานประเพณีตานก๋วยสลาก และเพื่อร่วมอนุรักษ์ สืบสานประเพณีดั้งเดิมของชาวเหนือ ให้คงอยู่ต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา