โลโก้เว็บไซต์ 2019-10-04 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2019-10-04

ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นตัวแทนรับมอบหีบและบัตรเลือกตั้ง เพื่อใช้ในการเลือกตั้งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์และข้าราชการประจำ
ศุกร์ 4 ตุลาคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

              วันนี้ (4 ตุลาคม 2562) อาจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นตัวแทนรับมอบหีบและบัตรเลือกตั้ง จากกองบริหารงานบุคคล มทร.ล้านนา เชียงใหม่ เพื่อใช้ในการเลือกตั้งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จากคณาจารย์และข้าราชการประจำ ที่จะจัดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 8 ตุลาคม 2562 (เลือกตั้งล่วงหน้า) และวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ณ ห้องทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จึงขอเชิญชวนคณาจารย์และบุคลากร... >> อ่านต่อ


ผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกันถวายต้นสลากภัต(สลากโชค) ให้กับวัดห้วยทรายขาว เนื่องในงานประเพณีตานก๋วยสลาก
ศุกร์ 4 ตุลาคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

              วันนี้ (4 ตุลาคม 2562) ผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำโดยอาจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกันถวายต้นสลากภัต(สลากโชค) จำนวน 1 ต้น เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้กับวัดห้วยทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เนื่องในงานประเพณีตานก๋วยสลาก และเพื่อร่วมอนุรักษ์ สืบสานประเพณีดั้งเดิมของชาวเหนือ ให้คงอยู่ต่อไป >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา